Archiwum Społeczne Gminy Cieszanów

Archiwum Społeczne Gminy Cieszanów powstało w ramach projektu pod nazwą „O Niepodległą. Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów 1863-1945″, realizowanego wspólnie przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Głównym celem utworzenia Archiwum Społecznego Gminy Cieszanów jest chęć upowszechnienia zbiorów archiwalnych dotyczących dziejów naszego regionu, w postaci skanów fotografii, dokumentów, druków ulotnych, czasopism, wspomnień, a także nagrań relacji świadków historii – mieszkańców gminy Cieszanów. Naszym zamiarem jest dotarcie do jak największej grupy osób i zachęcenie ich, by przekazali do zasobów Archiwum Społecznego Gminy Cieszanów cyfrowe kopie materiałów archiwalnych ze swych zbiorów rodzinnych. Dzięki temu wspólnym wysiłkiem ocalimy choć cząstkę dziedzictwa historycznego gminy Cieszanów i naszego regionu dla następnych pokoleń.

W pierwszym etapie chcemy zebrać przede wszystkim archiwalia wytworzone do 1945 roku, a w późniejszym okresie te powstałe po 1945 roku.

Zachęcamy Państwa do współtworzenia Archiwum Społecznego Gminy Cieszanów, by jego zbiory powiększały się o nowe, cenne materiały archiwalne.