Dokumenty

List wysłany przez Jakuba Sikorę ze Stalagu IV-A do Antoniego Piotrowskiego w Cieszanowie
Dokumenty
Awers i rewers kartki pocztowej wysłanej przez adwokata dr. Adolfa Fiszbeina w Lubaczowie do proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Cieszanowie ks. Izydora Węgrzyniaka
Dokumenty
Kartka pocztowa z Niemieckiego Czerwonego Krzyża do Anny Pałczyńskiej w Cieszanowie w sprawie jej męża Aleksandra Pałczyńskiego
Dokumenty
Pismo Frajdy Federbusch z Narola do Sądu Grodzkiego w Cieszanowie o sądowe złożenie i przechowanie dokumentów w miejsce wpisów hipotecznych
Dokumenty
Pokwitowanie za materiały żelazne od Abrahama Herzberga z Lubaczowa
Dokumenty
Pokwitowanie za materiały żelazne od Mozesa Glattera z Narola
Dokumenty
Lista zakupów dla niemieckiej 3. kompanii z 80. batalionu saperów w Lublińcu Starym
Dokumenty
Awers i rewers kartki pocztowej wysłanej przez Pawła Szabatowskiego z więzienia na Zamku w Lublinie
Dokumenty
Przepustka dla Pawła Szabatowskiego
Dokumenty
Dowód tożsamości konia należącego do Piotra Szabatowskiego z Cieszanowa
Dokumenty
Koperta listu wysłanego w listopadzie 1941 r. z Auschwitz przez Pawła Szabatowskiego do ojca
Dokumenty
Awers i rewers listu Pawła Szabatowskiego do ojca Piotra Szabatowskiego
Dokumenty