Uroczystości 3 Maja na rynku w Cieszanowie, ok. 1930 r.

Uroczystości 3 Maja na rynku w Cieszanowie, ok. 1930 r.
(zbiory Mariusza Szlezaka)

Ostatnio dodane materiały

Stanisław Brzyski „O Niepodległą Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów 1863 – 1945”
Filmy
Helena Bundyra „O Niepodległą Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów 1863 – 1945”
Filmy
Stanisław Mazurkiewicz „O Niepodległą Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów 1863 – 1945”
Filmy
Katarzyna Kołodziej „O Niepodległą Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów 1863 – 1945”
Filmy
Jan Ważny „O Niepodległą Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów 1863 – 1945”
Filmy
Helena Ważna „O Niepodległą Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów 1863 – 1945”
Filmy
Zofia Steczkiewicz „O Niepodległą Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów 1863 – 1945”
Filmy
Władysław Zaborniak „O Niepodległą Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów 1863 – 1945”
Filmy
Genowefa Pałczyńska „O Niepodległą Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów 1863 – 1945”
Filmy
Katarzyna Kogut „O Niepodległą Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów 1863 – 1945”
Filmy
Nauczyciele i uczennice Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Koedukacyjnego im. Stanisława Sobińskiego w Cieszanowie
Fotografie
Stanisław Szajowski z Cieszanowa, 1931 r.
Fotografie
Rodzina Szabatowskich z Cieszanowa, 1935 r.
Fotografie
Cieszanowianie podczas gry w karty, 1941 r.
Fotografie
Dzień Zaduszny nad grobami żołnierzy polskich na cmentarzu w Cieszanowie
Fotografie
Właścicielka apteki w Cieszanowie Maria Bajorska z córką Teresą przed miejscowym kościołem
Fotografie